Måndagen 20 oktober är  internationella osteoporosdagen. Osteoporos, eller benskörhet, drabbar varannan kvinna och var fjärde man i Sverige och årligen sker 70 000 osteoporosrelaterade frakturer. Genom att arbeta förebyggande kan förekomsten av frakturer minskas.knee x-ray

Det är aldrig för sent att bli mer fysiskt aktiv för att förbättra benhälsan. Genom att hålla igång varje dag med promenader, trädgårdsarbete och liknande kan minskningen i benmassa bromsas hos kvinnor efter klimakteriet.

Det handlar om en studie som inleddes redan 1977 med kvinnor som då var 48 år, vid Skånes universitetssjukhus.

Benmassan minskade långsammare även med fysisk aktivitet som promenader, cykling och trädgårdsarbete har för kvinnor efter klimakteriet. Alltså inte bara högintensiv träning.

Kvinnors skelett byggs upp fram till 20 till 25-årsåldern då benmassan är som störst. Efter det sker inte så stora förändringar förrän i 50-årsåldern. Men direkt efter klimakteriet sjunker östrogenhalterna drastiskt under några år och då rasar benmassan med cirka två procent varje år. Det klingar sedan av efter sju till åtta år. Motion minskar förlusten i benmassa.

Skelettet är en levande vävnad och hela tiden pågår det en nedbrytning och uppbyggnad av ben. Rubbas balansen leder det till benskörhet och risken för frakturer ökar. Benstorleken ökar när benmassan minskar genom att skelettbenet vidgas och blir tunnare. Det är så att skelettbenet, som är ihåligt, successivt urholkas på insidan och pålagras på utsidan.

Forskargruppen har visat att de kvinnor som kommer in i klimakteriet tidigt löper nästan dubbelt så stor risk som andra kvinnor att drabbas av benskörhet senare i livet. Dessa kvinnor har alltså ännu större glädje av att hålla igång och motionera för att behålla ett starkt skelett.

Källa: Vetenskap&Hälsa
Artikeln är också publicerad på Medicinska fakultetens hemsida som månadens vetenskapliga artikel i september 2012 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.