Träning är en effektiv och säker smärtlindrare vid artros, den vanligaste ledsjukdomen. Läs hela artikeln här.

Börjar du träna fysiskt utan tidigare erfarenhet, till exempel som behandling av kronisk ledsjukdom, är det viktigt att inte ge upp för tidigt. Du kan räkna med att få mer ont direkt efter träningen. Men smärtan är övergående.

Kan du acceptera en viss smärta kommer du snart att bli belönad med en smärtlindring som liknar den som ges av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), till exempel ibuprofen. Och dubbel smärtlindring jämfört med till exempel paracetamol. Dessutom helt utan biverkningar.

Smärta är inte alltid en varningssignal: Över 20 år av forskning ligger till grund för att forskare och läkare över hela världen i dag rekommenderar fysisk träning som behandling mot smärta i leder hos medelålders och äldre.

Mer smärta är ingen signal om att du bör sluta. Det är kroppens sätt att tala om att du gör något som du inte är van vid.”

Men rekommendationer är en sak – vad vi gör i praktiken är något helt annat. Många människor följer inte läkarnas råd på grund av smärta och rädsla för att träning kan skada de ömma lederna.

TVÅ ENKLA REGLER
Det finns två enkla smärtregler som du bör följa för att träna säkert:
Smärtan efter träning bör vara uthärdlig.
Du bör inte uppleva ökad smärta från dag till dag.
Utvärdera smärtan dagligen efter träning på en skala från 0–10:
0–2: Ofarlig smärta
2–5: Uthärdlig smärta
5–10: Undvik (och anpassa träningen nästa gång)
Låt oss ta ett exempel:
Din vanliga smärta är 3. Efter träning upplever du smärtan som 5. Det är okej. Men om du efter träning upplever den som 7 har du överarbetat dig. Då måste du ta det lugnare nästa gång.
Om smärtan är 5 efter träning, men 3 nästa morgon (det vill säga den vanliga smärtupplevelsen) är allt som det ska. Men om smärtan är 5 efter träning, och fortfarande 4 eller 5 nästa morgon (d.v.s. mer smärtsam än den vanliga smärtupplevelsen) har du överarbetat dig. Då bör du ta det lugnare. Fortsätt träna, men med mindre belastning än innan.

Träning har alltså en effektiv smärtlindrande effekt. Däremot verkar inte passiv behandling, till exempel manuell terapi, stretchövningar eller massage, hjälpa mot höft- eller knäsmärta.

Artikel är ursprungligen publicerad i The Conversation.com.