Blir s glad när jag läser följande i senaste doktorn.se
Att kvinnors underliv äntligen undersöks på ett sätt som gör att vi får bredare kunskap och ökad förståelse på olika individer. Alla ser INTE likadana ut!

På Karolinska universitetssjukhuset pågår just nu en studie om kvinnors underliv som ska öka kunskapen om förlossningsskador. Studien är världsunik då den är den första av sitt slag.

– Vi gör det här för att få en referens för hur det ser ut på friska kvinnor som inte fött barn, säger läkaren Nina Rose.

Syftet är att öka vårdens kunskap så att förlossningsskador och feldiagnostisering kan undvikas. 

Studien är den första av sitt slag i världen och har hittills 112 deltagande friska kvinnor som inte fött barn. För Nina Rose är det rörande att så många fler än hon tycker att det här är en viktig sak och att de är villiga att ställa upp.

För att få mer kunskap om hur kvinnors bäckenbotten och underlivets muskulatur ser ut så får kvinnorna göra ett ultraljud som skapar tredimensionella bilder av bäckenbotten. Syftet med det hela är att ta fram en referensbank över hur en kropp utan skador ser ut. 

Det som intresserar Nina Rose allra mest är mellangården, det vill säga området mellan slidan och analöppningen som ofta tar skada vid en förlossning.

– En tjock mellangård betyder att alla muskler och muskelfiber samlas där och inte ligger av någon annanstans, säger Nina Rose.

Hos friska kvinnor är mellangården ofta tjockare och längre, medan en tunn eller kort mellangård kan vara tecken på att en muskel gått av.

Med resultaten från Nina Roses forskningsprojekt får förhoppningsvis vården mer kunskap om förlossningsskador och kan erbjuda rätt vård i tid. 

källa:doktorn.se