Känner du dig mer låg nu när sommaren lidit mot sitt slut och hösten kliver på? Är du trött? Men för det behöver du ju inte vara deprimerad! Men om du känner en trötthet som inte går över trots att du sover dina timmar kanske man ska dra öronen åt sig. Ofta sover man längre än vanligt vid årstidsbunden depression. Ett annat vanligt tecken är ett ökat sug efter kolhydrater, i synnerhet socker. På grund av tröttheten upplever man många gånger svårigheter att koncentrera sig samt att fokusera, till exempel i arbetet. Till råga på allt har många personer som har årstidsbundna depressiva besvär rapporterar också att de har nedsatt immunförsvar, vilket leder till att de ofta drabbas av infektioner och andra sjukdomar.

Andra tecken:

  • Svårigheter att somna
  • Ofrivillig viktnedgång
  • Nedstämdhet

Många av oss upplever att vi blir tröttare under hösten och vintern. 7% beräknas få svårare symtom än så, medan 3 till 5 % får så pass starka symtom att de uppfyller kriterierna för en egentlig depressionsperiod, som då kallas årstidsbunden depression. Årstidsbunden depression, som också benämns vår- eller sommardepression och/eller höstdepression, tycks ha en stark koppling till ljus och mörker. Varför drabbas somliga och andra inte? Det kan ha att göra med att vissa är mer ärftligt sårbara än andra. Men hur man lever sitt liv spelar också stor roll.

Hjärnan behöver dagsljus för att reglera vår dygnsrytm och hur pigga eller trötta vi är påverkas av ljusexponering. Arbetar du inomhus och inte vistas utomhus riskerar du att få det värre. När det blir mörkare saknar vi en klar och tydlig ljuspuls som reglerar vår dygnsrytm, vilket kan jämföras med resterande året när vi får klara impulser från dagsljuset.

Man kan testa att förebygga höstdepression, med hjälp av ljusterapi, men se till att gå ut lediga dagar och tanka dagsljus, försök se till att få så mycket morgonljus som möjligt och om du sitter inne och arbetar på dagarna är det bra om du sitter nära fönstret eller går ut en stund.

Det är nästan som att känslan av deppighet är förbjuden semestertider och sommarlov. Men att vara deprimerad på sommaren, och kanske till och med just för att det är sommar, förekommer faktiskt! En orsak till att drabbas av sommardepression kan ju vara alla förväntningar och den stress det kan medföra. Men även åt andra hållet, bristen på något att göra eller att helt plötsligt gå från en organiserad tillvaro till mer flytande kan bidra till att man känner sig mer vilsen och deprimerad trots att solen skiner. Att gå från en ofta planerad vardag med arbetsdag och eventuella schemalagda aktiviteter till ett ”sommarschema” kan vara en jobbig upplevelse för en del som helt plötsligt upplever att dagarna bara passerar. Bristen på struktur gör det svårt att överblicka tillvaron och man känner sig lätt lite vilsen.

Höstdepression, som även kallas årstidsbunden depression, innebär att du får depressiva symptom i samband med att årstiderna skiftar, i det här fallet i skiftet mellan höst och vinter. 
Här benar Doktor.se ut begreppet. 

Höstdepression har förmodligen att göra med växlingarna mellan ljus och mörker. Problemen existerar knappt i länderna runt ekvatorn men blir vanligare ju längre norr- eller söderut du kommer. En teori är att hormonet melatonin, ett ämne som styr vår dagsrytm, har en inverkan. Men även levnadsvanor och ärftlighet spelar förmodligen in.

Vid lindrigare former av årstidsbunden nedstämdhet kan det räcka långt med en sund livsstil: rör på dig, ät regelbundet och sov tillräckligt. Men om du känner dig sämre eller till och med deprimerad ska du söka hjälp.

Årstidsbunden depression kan även uppkomma i skiftet mellan vinter till vår.

Fem tecken på att du kan lida av höstdepression 

Du känner dig nedstämd en längre period. Alla drabbas av dåliga dagar, men en långdragen känsla av hopplöshet är viktig att ta på allvar.

Du sover mer än vanligt. Du känner dig konstant trött, trots att du sover mer än vanligt blir du inte piggare.

Du har svårt att känna glädje. Inget är roligt, till och med saker du normalt älskar att göra är du likgiltig inför.

Ditt sötsug ökar. Det finns ett samband mellan höstdepression och ett ökat sug efter sötsaker.

Du har svårt att koncentrera dig. Du har svårt att behålla fokus på jobbet eller i skolan och tankarna svävar lätt i väg.

källa: yogobe.com och doktorn.se