Doula är grekiska och betyder “kvinna som ger omvårdnad”. Vissa har inte hört ordet doula, men det börjar bli mer vanligt och kvinnor har hjälpts åt att föda barn i alla tider. Och det finns ett ökat intresse i att utbilda sig till doula och att anlita en doula. 

Doulan är en person som ger stöd åt den som föder och den som eventuellt är partner. Båda delarna är lika viktiga. För partnerns kan också känna en känsla av maktlöshet, de ska ju också bli förälder och genomgår en egen process. Doulor pratar om att skydda och värna förlossningsupplevelsen, för alla inblandade. Inte minst partner.

Och många pratar om doulaeffekten, vilket är fördelar som mätts i vetenskapliga studier på effekten av doulor. Det visar att antalet kejsarsnitt, förlossningens längd, behovet av medicinsk smärtlindring och önskemål om ryggbedövning minskar om man har en doula med vid förlossningen.

Som doula har man inget medicinskt ansvar, och man utför inga undersökningar. Men Doulan finns som uppbackning om partnern till exempel vill sova, duscha eller gå på toa, eftersom en förlossning kan ibland ta ett dygn.  Stödet som doula är både fysiskt och mentalt, men det är alltid den födande kvinnan som bestämmer spelreglerna och upplägget. 

Vikten av beröring, massage eller annan närhet är lika viktigt som att prata lugnt och sansat med den födande. 
Att vara doula innebär att vara ett stöd till paret, inte bara till kvinnan som föder, utan även till partnern. Doulan finns där för att skapa trygghet och ett lugn under förlossningen. Något som behövs mer än någonsin just nu, med tanke på hur förlossningsvården med nedskärningar ser ut.

Jag har min utbildning hos Föda Utan Rädlsa – läs mer här.