En ny studie visar att man får lika mycket motion av att cykla elcykel som att cykla utan hjälp av batterier. Anledningen är att elcyklisterna färdas längre sträckor.

Faktum är att det till och med går åt lite mer energi för elcyklisterna, även om skillnaden är väldigt liten. Det visar studien med det långa namnet physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists: Insights based on health and transport data from an online survey in seven European cities.

Hög fart och att det är ”fusk” och inte lika hälsosamt att använda en cykel med batteri är några invändningar som elcyklisterna brukar få höra, för att inte tala om den plats de upptar på cykelbanorna. Rent motionsmässigt däremot visar det sig faktiskt att elcyklisterna får precis lika mycket motion som de konventionella cyklisterna.

I studien uppskattade man energiåtgången för olika transportmedel där el- och vanlig cykel var två av dem. Man kontrollerade sedan hur lång tid respektive deltagare la på transportmedlet varje vecka samt hur lång sträcka som färdades. 

Elcyklisterna spenderar längre tid på cykeln och de får därmed mer motion varje vecka jämfört med de som använder en icke batteridriven cykel. Nämligen!

Slutsatsen av studien är att det finns stöd för att förespråka elcyklar som ett hälsosamt och hållbart transportalternativ, detta baserat på det egenrapporterade beteendet hos elcyklister. Eftersom elcyklar även kan användas för längre pendlingssträckor än vanliga cyklar så bör man arbeta för en bättre infrastruktur kring elcyklarna.

Källa: Doktorn.com