En kollega och förebild för mig inom yoga: Sara Hoy – idag med i SvD Hälsa

“Vi är gjorda för att röra på oss, men vi behöver också vila och återhämtning för att vi ska fungera. Yoga kombinerar dessa båda komponenter, som många av oss lider brist på i dag. Det menar Sara Hoy, som är yogainstruktör, folkhälsovetare och arbetar i forskningsprojekt om yoga på Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting.”

“Forskning visar att yoga inte bara ökar välbefinnandet utan även kan ge ökad stresstålighet, minska smärta, hjälpa vid depression och oro samt minska risken för hjärt-kärlsjukdom.”

– De fysiska varianterna av yoga är mest beforskade, plus att det finns ett understöd av fysisk aktivitetsforskning. Så det är lättare att visa upp resultat runt den typen av yoga. Men å andra sidan så är meditation ganska väl studerat, menar Sara Hoy, som vill slå ett slag för långsamheten som det ”nya snabba”.

“Yoga har visat sig vara lika effektiv som såväl antidepressiva läkemedel och beteendeterapi som mer intensiva varianter av träning vid mild till måttlig depression.”

Och jag kan inte annat än att hålla med till 100 procent i allt det Sara säger och det henne forskning visar! Och precis som Sara säger tycker jag att vi ska sluta fokusera på varför vi blir sjuka och så kan vi fokusera mer på vad som gör oss friska. Att få in ett positivt flöde istället för att stirra oss blinda på det negativa.

Det finaste med Yoga är att alla kan, det är inte Instagram som visar vad Yoga är, det är just dessa forskningsresultat som visar vad Yoga är och vad Yoga gör!
Yoga innehåller det mesta, beroende på vilken form man väljer, men gemensamt för alla former är att den alltid innehåller lugna element med fokus på andning och meditation. Ett yogapass avslutas dessutom med en vila, då man lägger sig ner och bara slappnar av – så kallad savasana.

Så börja där du är med vad du har! Läsa Saras bok kanske och se hur denna kan inspirera och fånga dig.

Källa: Svd.Hälsa.se
Foto: Malin Wittig