Kort och koncist tack! Inte sväva ut, inte flumma….

Medveten Närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett budhistiskt begrepp. Enligt Wikipedia innebär det att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.
När man är stressad och har ångest till exempel så tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.

Mindfulness är förmågan att vara helt närvarande, uppmärksam och vara medveten om vad som händer runt omkring oss, med avsikt att inte bedöma.

Mindfulness kommer att förbättra din förmåga att vara närvarande, stärka ditt fokus och förbättra din sömn. Men för att nå det måste du avsätta lite tid för träning, lite entusiasm och en stor del tålamod.

Neurovetenskapare har upptäckt att mindfulnessträning i 8 veckor kan påverka hjärnan i termer av ökad celltäthet i hippocampus, som är känd för att vara viktigt för lärande och minnet, samt i strukturer som är associerade med självmedvetenhet, medkänsla och introspektion.

Det bästa sättet att börja träna Mindfulness är att göra det korta stunder men regelbundet. 5-10 minuter är en bra längd i början. Varför inte börja NU!