Att leva i nuet är lättare sagt än gjort. Ofta lever man med tankarna på hur det ska bli sen, för då vi ska börja leva på riktig! Men det finns ingen forskning som tyder på att materiella ting och pengar skulle göra oss lyckligare på längre sikt. Men det finns många exempel på att framgång och utseende inte i sig själv skapar lycka. Men samhället vi lever i just nu där verkar allt vara perfekt, viket gör det svårare att känna att man duger precis som man är.

Det gäller att lära sig att gilla läget och tycka om sig själv och ändra sin inställning till världen. Relationer har mest positiv effekt på lycka Lyckoforskningen visar att det är kärleken till en partner eller nära vänskapsrelationer som har störst positiva effekter på lyckan. 

Idag lever vi i ett komplext samhälle och man säger att de närmaste 100 årens tekniska utveckling kommer att vara som 20.000 års utveckling av människan. När man läser det förstår man vikten av att hitta metoder för att nå balans i livet!

Det finns metoder som lättare ger känslor av lycka. Till exempel yoga, meditation, mindfulness, KBT. Hjärnans och reaktionerna i kroppen när vi känner medkänsla eller mediterar ger större möjligheter till lyckokänslor. Att känna kärlek och samhörighet gör att vi lättare återhämtar oss från jobbiga livssituationer.  Att njuta av mötet med naturen ger också lycka. Man vet att träning ger fysiskt välbefinnande som i sin tur är en bra grund för att bli lycklig. Enbart träning räcker dock inte, utan man behöver även ha ett aktivt socialt liv, för att känna långsiktig tillfredsställelse.

Men man måste lära sig att ta eget ansvar för att bli medveten och kunna själv skapa sin egen lycka. Att skapa en inre självdistans och ett inre perspektiv är viktigt så att inte negativa känslor tar överhand. Hur man förhåller sig till olika saker påverkar vårt stämningsläge. Dessutom om man vill bli lyckligare och leva med större livskvalitet är det bra att skapa utrymme för aktiv återhämtning. Vad man än hittar som medveten tanke gäller det dock att göra det regelbundet, det är en färskvara, precis som bra kondition och att äta balanserad mat för att hålla normalvikten. Det finns ingen quick-fix!