Jo det är sant – det har tagit mig flera dagar att ställa om den ynkliga timmen! Jag är trött när jag annars brukar vara pigg och vise versa… Pratar med mina patienter och märker att många är som jag. Och läser i tidningen att denna omställning höst och vår kanske snart är slut. Tack o bock. Jag röstar för att ha samma tid året om. Inrutad som jag är i rutiner med fasta tider. I senaste Kurera.se läser jag följande om ämnet: “Allt mer forskning om hälsoeffekter talar för bibehållen normaltid året runt. Att införa sommartid året runt skulle i och med sina betydligt mörkare morgnar under vinterhalvåret innebära flera starkt negativa effekter och vara en hälsorisk, menar experter. Den samlade folkhälso- och biologiska vetenskapen i frågan pekar istället på att vi mår bäst av att leva i en tidszon där klockan följer solens gång, och där solen står som högst på himlen klockan 12.00 – och särskilt på våra breddgrader.

Många menar att sommartid bör slopas eftersom det sätter många naturliga rytmer ur spel. På sommaren blir dagarna för ljusa och på vintern blir dagarna för mörka. Vilket får negativa effekter gällande flertalet saker, däribland sömnkvalitet och ökad depressionsbenägenhet. Om vi däremot skulle ha vintertid året runt skulle chanserna till tidigt ljus, alltså ljus på morgonen och förmiddagen, öka. Vilket enligt många experter vore bättre för vår mentala hälsa.” Ja vad är vi tvekar inför då? undrar jag. Vår mentala häst skulle verkligen må bra av en boost.

Dessutom visar “forskning att vi är mycket mer styrda av kroppens cirkadiska rytm, som styrs av solen, än vad som tidigare trotts.
Störningar i den cirkadiska rytmen, det vill säga kroppens biologiska klocka, har bland annat kopplats till sömnproblem, depression, kognitiv dysfunktion och flera neurologiska sjukdomar. Särskilt viktigt är det enligt denna forskning med solljus tidigt på dagen. Detta beskrivs bland annat i 
Läkartidningen.”

Källor: DN, Må bra och Behåll normaltid året runt