Träning förlänger live! Ingen nyhet vid det här laget. Men om man tränar för mycket, har träningen negativ inverkan på hälsan då? Det har kommit en ny, stor undersökning med ytterligare ett svar.  Och svaret är ett enda stort och rungande NEJ.  Träning har inte negativ inverkan på hälsan.

I undersökningen tittade forskarna på förhållandet mellan konditionen och risken för att dö. Data från över 120 000 medelålders och äldre män och kvinnor analyserades, vilkas kondition testades på löpband, och därefter undersökte man hur stor risken var för att dö inom en ungefärlig tioårsperiod.Och tendensen var tydlig: ju sämre kondition, desto större risk att dö. Forskarna kunde se att de 25 %, som hade bäst kondition, också hade betydligt mindre risk för att dö jämfört med de 25 % som hade sämst kondition.  Så långt var det ingen större överraskning. Men förutom att testgruppen delades in i fjärdedelar, i enlighet med god forskarsed, så tittade forskarna också på de 2 % av testpersonerna som hade bäst kondition och som presterade på elitnivå för deras kön och ålder.  Tendensen fortsatt i samma riktning. Elitgruppen var den grupp som hade minst risk för att dö: risken var 80 % mindre jämfört med de 25 % som hade sämst kondition

Risken för att dö inom en tioårsperiod beror på hur bra kondition man har. Risken är klart störst för de som är sämst tränade.

  • De med sämst kondition hade fem gånger så stor risk att dö som elitgruppen. 
  • De som var halvdåligt tränade hade 2,6 gånger så stor risk att dö som elitgruppen. 
  • De med medelgod kondition hade 1,8 gånger så stor risk att dö som elitgruppen. 
  • De med god kondition hade 1,3 gånger så stor risk att dö som elitgruppen.

Källa: Aktivträning.se