Många äro nyårslöftena om att börja motionera och ha sundare vanor och handen på hjärtat hur många tror ni håller löftena? Vi borde strunta i våra egna löften och försöka föregå med gott exempel bara! För vem? våra barn! De rör sig för lite, det kommer ständigt nya rapporter om det. Så för våra barns skull: lev som du lär! Vill du att de ska röra på sig – gör det själv!

WHOs rekommendation om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen och man ser att det är få som når upp till den.

Det är fler pojkar än flickor som tränar ofta och det är fler pojkar som når rekommendationen om fysisk aktivitet tydligen.

I en rapport som Folkhälsomyndighetens visade att en minoritet – 44 procent av killarna och 22 procent av tjejerna – kom upp i den rekommenderade timmen fysisk aktivitet per dag. Den fysiska aktiviteten minskade med ökad ålder. Studien visade också att eleverna var stillasittande omkring nio timmar per dag.

Men generellt mår svenska barn bra. Men det visar sig vara en ojämlik hälsa. De barn som varken deltar i föreningsidrott eller rör på sig i vardagen och kanske också har sämre matvanor löper stor risk för ohälsa.

I somras visade en delrapport från Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan gått ned i åldrarna. Bland 11-åriga flickor är det nu cirka 40 procent som känt av oro, nedstämdhet eller stress, medan motsvarande andel bland pojkarna är cirka 30 procent.

För att få ett positivt trendbrott, så att fler unga rör på sig mer, måste hela samhället agera! Och det är en uppgift för hela vuxenvärlden och samhället! Så skit i nyårslöften utan ut och föregå med goda exempel för de unga!