Stillasittande och minskad fysisk aktivitet är ett ökande problem inom EU. En ny studie som tagits fram av Europakommissionen visar att den fysiska aktiviteten på kontinenten har sjunkit stadigt sedan 2009. 15 % av européerna uppger att de inte ens promenerar 10 minuter i sträck vid något tillfälle under en vanlig vecka.

Idag uppger hela 46 % av européerna att de aldrig tränar.

Den vanligaste anledningen till varför man inte tränar är för att man inte hinner eller för att man saknar motivation eller intresse, visar studien. Det handlar inte om att det saknas träningsutbud i ens lokalsamhälle.

Världshälsoorganisationen rekommenderar vuxna att ägna 150 minuter i veckan åt måttligt intensiv fysisk aktivitet, och barn och ungdomar 60 minuter per dag.  EU jobbar idag nära Världshälsoorganisationen för att öka den fysiska aktiviteten inom alla 28 medlemsländerna.
Tre nordiska länder ligger idag i topp när det kommer till hur många som uppger att de tränar eller utövar en sport regelbundet inom EU. 69 % av finländarna, 67 % av svenskarna och 63 % av danskarna säger att de tränar regelbundet.

Sjukvård, skola och stadsplanering är några av de instanser som idag jobbar aktivt för att höja den fysiska aktiviteten inom landet. I grundskolan finns obligatorisk fysisk aktivitet på schemat, och flera arbetsplatser jobbar med att uppmuntra till träning. Friskvårdsbidraget är också ett initiativ för att öka den fysiska aktiviteten ytterligare i landet.

Studien visar också att det är vanligast att träna utomhus och i parker (40%) eller hemma (32%). Tre av tio EU-medborgare uppger att de är medlemmarna på ett sportcenter, ett gym eller en annan typ av träningslokal idag.

En trend över hela kontinenten är att män i regel tränar eller utövar en sport oftare än kvinnor, särskilt inom gruppen 15 – 24 år där det är vanligare att unga män är regelbundet fysiskt aktiva än kvinnor. Däremot minskar träningsgraden ju äldre man blir.

Det finns även en koppling mellan utbildningsnivå och hur mycket fysisk aktivitet man ägnar sig åt. Av de EU-medborgare som uppgav att de lämnade skolan innan 15 års ålder uppger närmare tre fjärdedelar idag att de inte rör på sig. Det finns också en koppling till ens ekonomiska situation, där de som har det sämre ekonomiskt ställt i regel tränar mindre än de som tjänar mer.
Källa: Friskvårdsmagasinet.se