Det pratas ofta om att motion är bra mot stress, men är det verkligen bra att träna och röra på sig om man samtidigt är sjukskriven pga. en stressreaktion? Både bland psykologer och hälsomyndigheter råder det enighet om att motion är effektivt för att förebygga stress. 

Huruvida motion är bra eller inte om man redan har drabbats av en stressreaktion och kanske är sjukskriven, råder det emellertid inte lika stor enighet om. Här hävdar en del experter att motion faktiskt kan förvärra stresstillståndet i kroppen. 

Om du har drabbats av stressyndrom och ev. utbrändhet eller känner att du är nära att göra det, så är det sannolikt bäst att skippa all högintensiv och prestationsinriktad träning och i stället ta lugna promenader i naturen, träna yoga, göra lugna stretchövningar eller cykla i ett lång samt tempo.

Lugna motionsformer kan hjälpa dig att sova bättre och somna lättare, vilket ofta är ett problem för den som drabbats av stress. Sömn är också en viktig indikator för hälsan. 

Känn efter dagen efter du har tränat – är du trött och utmattad har du sannolikt tränat för hårt. Om du istället mår bra så gör träningen något gott för dig

Symptom på stress

 • Huvudvärk 
 • Hjärtklappning 
 • Svettning 
 • Nedsatt immunförsvar – frekventa infektioner 
 • Aptitlöshet 
 • Yrsel 
 • Diarré 
 • Darrningar i händerna 
 • Nedsatt sexlust

Beteendemässiga tecken: 

 • Kritisk, irriterad 
 • Bristfällig överblick 
 • Obeslutsamhet 
 • Cynisk och känslokall 
 • Ökat bruk av stimulantia (kaffe, cigaretter, alkohol) 
 • Bristande engagemang 
 • Periodvis frånvaro 

Källa: Psykiatrifonden