Man blir så glad när man läser detta: ”Den åldrande människokroppen svarar bra på träning”

Enligt en ny studie från Umeå universitet svarar även den åldrande människokroppen bra på enklare träning och kan i förlängningen minskar risken för fallolyckor, benbrott och förtida död.

Den åldrande människokroppen svarar bra på träning. Effekterna på muskelmassan är viktiga för att få ett längre och friskare liv, särskilt för äldre.

I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMDA, följde forskarna 70 personer över 70 år som alla hade en låg muskelmassa. 
Hälften av gruppen fick ett träningsprogram som de skulle följa under tio veckor. Träningen bestod till en början av enkla övningar där deltagarna fick använda sin egen kroppsvikt som belastning. Successivt ökade man belastningen med exempelvis ryggsäckar med tyngder. Denna grupp fick även ett litet tillskott av protein i kosten.
Den andra hälften av gruppen fick leva som vanligt, alltså utan träning.
Efteråt kunde man se att gruppen som tränat hade ökat sin muskelmassa med i genomsnitt 1,2 kilo och minskat sin fettmassa med ett halvt kilo, jämfört med kontrollgruppen.

Det handlar om att stärka kroppen! Och denna studie är ytterligare en som visar att man inte ska säga att man är för gammal eller att det är för sent i livet. Börja när som helst i livet!

Kroppen behöver belastning för att bli starkare och tåligare men det är viktigt att dosera rätt.Träna smart och dosera rätt, men allt för lätt och försiktigt och den önskade effekten kanske uteblir. Det är många som har en förkärlek till löpning och annan konditionsträning men om de bara visste hur många positiva effekter styrekträningen för med sig så skulle de definitivt se över sin träning. 

Källa: Netdoktorn.se