Vad är klockan hos dig? Nu finns ett test som kan visa i fall din kroppsklocka står på 06.00 när klockan är 08.00 för din omvärld. Så har du svårt att komma ur sängen på morgonen och vet att du är en nattuggla så kan det bero på att din kroppsklocka inte går i takt med andras! Min klockan verkar gå före alla andras….

Forskare vid Northwestern University i USA har utvecklat ett blodprov, som de nu söker patent för, som kan avgöra vad klockan är i din kropp.

Detta är en mycket mer precis och sofistikerad mätning än att identifiera om du är morgonmänniska eller nattuggla. Vi kan bedöma en persons biologiska klocka inom 1,5 timme, säger Rosemary Braun, ansvarig forskare bakom studien som publicerats i tidskriften PNAS, i ett pressmeddelande.

Blodprovet mäter 40 olika genmarkörer i blodet som forskarna, med hjälp av algoritmer och maskininlärning, identifierat kan förutspå vad klockan är i din kropp.

De flesta av oss vet ju att nästan alla organ och vävnader i kroppen drivs av en intern biologisk klocka som styr när vi sover, är vaknar eller äter. Speciellt vi kvinnor vet att vi har en klocka som styr vår biologiska förmåga att få barn. Vissa personers interna klocka stämmer helt överens med den externa tiden medan andras är lite osynkroniserade.

Man vet att en rubbad kroppsklocka kan kopplas till sjukdomar som diabetes, övervikt, depression och hjärtsjukdomar, något som forskarna bakom det nya blodprovet vill fortsätta att studera. En förhoppning är att man med information om kroppsklockan till och med kan förutspå om en person kommer bli sjuk.

I framtiden kan blodprovet också komma att spela en roll i individualiserad vård. Till exempel finns många läkemedel som har bättre effekt om de tas vid en viss tid på dygnet. Om läkare kan anpassa dosering av läkemedlet till vad klockan är i patientens kropp kan behandling ha ännu bättre effekt.

Cirkadisk rytm kallas också dygnsrytm och är den mekanism som får växter och djur att bete sig på olika sätt beroende på vilken tid på dygnet det är. Kroppsklockan styr till exempel hormoner, kroppstemperatur och blodtryck som i sin tur avgör när vi vaknar, när vi sover och när vi äter.

Så man kan ställa sig fler frågor angående detta: vad är min klocka? vad händer med kroppsklockan vid vintertid? vad händer med klockan i vår mörka del av världen? … Var det gamla bruks- och bondesamhället kanske mer optimalt för vår klocka än dagens påkopplade verklighet?