Vardagen drar igång. Ofta har man goda intentioner och hopp om hur vardagen ska se ut. Nystart och nytt blad efter semestern. NU! Nu ska man dra igång, organisera, reda ut, skapa utrymme…. Men attans vad det är lättare sagt än gjort!
Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande är viktigt för att få balans mellan arbete och privatliv.
Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som har fokus på en av de största och viktigaste yrkesgrupperna på arbetsmarknaden: vård och omsorg.

Tidigare forskning kring hur vi uppnår en god balans mellan arbete och privatliv, ibland kallat livspusslet, har ofta utgått från problemen istället för det som främjar hälsa och friskhet. Tyngdpunkten har också legat på jobbets roll, inte sällan med ett särskilt intresse för tjänstemän.

Madelaine Agosti, som har lång erfarenhet av folkhälsoarbete med hälsofrämjande faktorer står i centrum,  har valt att undersöka sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier inom vård och omsorg.

Genom bland annat intervjuer och en enkätstudie har hon undersökt vad medarbetarna själva anser viktigt för att hålla en god balans mellan arbete och privatliv.

I forskningen studerades också en grupp med kvinnor från kommunal vård och omsorg som deltog i ett hälsofrämjande program. De träffades i smågrupper under en halvårsperiod tillsammans med gruppledare och arbetsterapeut. De arbetade däremellan med hemuppgifter. Genom att analysera sin vardag, diskutera och reflektera tillsammans med andra samt genom att öka sin kunskap om hälsa och göra önskvärda förändringar bidrog det ofta till ett ökat välmående hos deltagarna.

Avhandlingens resultat visar också att:

  • De egna resurserna i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande värderades högt. Inre styrka handlar bland annat om att våga välja ett liv som man själv önskar. Det innebär att vara i kontakt med sig själv, ta ansvar både för sig själv och andra och att göra aktiva val för att skapa ett meningsfullt liv. Yttre resurser på arbetet och i privatlivet placerade sig däremot lägre.
  • En tillfredsställande livssituation ansågs vara den mest centrala resursen. Bakom begreppet döljer sig ett hela människan-perspektiv som deltagarna bland annat relaterade till att man är nöjd med arbete, privatliv, ekonomi och bostad. Stödjande hemmiljö, stödjande ledarskap och en god självupplevd hälsa var andra delar som ingick.
  • För att uppnå balans mellan arbete och privatliv är kvinnor särskilt beroende av familjemedlemmarnas benägenhet att ändra vanor, t.ex. att de bidrar mer i hushållsarbetet.
  • Skiftarbete, som oftast uppmärksammas för sina negativa hälsoeffekter, var i detta sammanhang en del av lösningen istället för ett problem. Skiftarbete gav deltagarna viss flexibilitet i vardagen som annars är svår att uppnå inom vård och omsorgsyrken där det är vanligt med schemalagd arbetstid.

Alltså måste individ, familj, jobb fungera för att balansen mellan arbete och privatliv ska bli god! Och detta är mitt mål nu under höstterminen – skapa balans….. vi får väl se!