Hur vet man om man har rubbningar i sköldkörteln. Fler svenskar drabbas, främst kvinnor. Symptomen kan vara diffusa och kan lätt förbises. 

Sköldkörteln sitter på halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen. Den har många olika funktioner i kroppen där en av de viktigaste är att reglera och balansera kroppens ämnesomsättning.Det är hypofysen i hjärnan som kontrollerar sköldkörteln. Det är viktigt att hormonsystemet är i balans, det skall varken produceras för mycket eller för lite hormoner.

Och här kommer de klasser i Hormonbalanserande MediYoga jag undervisar i – många kvinnor hittar stöd och svar i denna yogaform, om man gör den regelbundet. Skriver mer om det nästa gång.

Det är viktigt att sköldkörteln producerar en lagom mängd hormoner och det är när detta system blir rubbat som olika symtom kan framträda.

Hypertyreos kallas tillståndet då man har en överproduktion och sköldkörteln tillverkar för mycket hormoner. Detta leder till att ämnesomsättningen ökar och att kroppens system blir stressat, uppjagat och går för fullt.

Hypotyreos kallas tillståndet då man har en underproduktion och sköldkörteln tillverkar för lite hormoner. Detta får motsatt effekt, det vill säga att ämnesomsättningen blir låg och kroppens system går på sparlåga.

Vid sköldkörtelrubbning är att besvären varierande, kan vara vaga och otydliga, de kan smyga sig på under en längre tid och det kan vara svårt att särskilja symptomen från andra besvär. Problemen kan bortförklaras med exempelvis livsstil, att man har för mycket på arbetet eller allmän stress. Symptombilden kan variera med ålder och om du är yngre eller medelålders kan symptomen framstå tydligare men även här finns undantag och även äldre kan få allvarliga symptom.

Vid hypertyreos, överproduktion av hormon är dessa symtom vanliga:
1. Upplevd svaghet i dina muskler: Du känner dig svag och orkar inte riktigt som vanligt.

2. Problem med hud, hår och naglar: Naglarna kan släppa, du kan tappa hår samt uppleva bekymmer med din hud som du inte haft tidigare.

3. Psykiska symptom: Du kan känna dig orolig och ha nära till gråten, känna dig extra känslig och nervös.

4. Påverkan på humöret: Det kan vara så att du upplever dig irriterad och mer arg än vanligt.

5. Påverkan på matsmältningssystemet: Du kan bli lös i magen, uppleva förlorad eller minskad aptit och tappa i vikt.

6. Rubbning av menstruationscykeln: Din mens förskjuts, håller inte sin vanliga rytm eller upphör.

7. Sömnstörningar: Du kan få sämre sömn och uppleva större trötthet än vanligt.

8. Oregelbunden kroppstemperatur: Du kan uppleva svallningar av svettningar och värmekänsla i kroppen

9. Påverkan på hjärtat: Du kan känna hjärtklappning, få en ökad puls och uppleva darrningar i kroppen. Äldre personer kan uppleva hög puls och förmaksflimmer, ibland som det enda symptomet.

10. Ögonbesvär, förändring i ögonens utseende: Ögonen kan bli irriterade, det kan kännas som att man har grus i dem, de kan svida och bli röda. Ögonen kan se konstiga ut på grund av att de ser ut som att de blivit framskjutna ur ögonhålan samtidigt som ögonlocken dragits uppåt. Mer ovanliga symptom är dubbelseende, nedsatt syn eller exoftalmus, det vill säga ögon som gravt står ut från ögonhålan.

11. Hög feber, hjärtklappning, rastlöshet och rikliga svettningar: Dessa nästan influensaliknande symptom kan indikera på den allvarligaste (men ovanliga varianten) av hypertyreos så kallad toxisk kris. Kroppen går på max med hög ämnesomsättning, detta är ett kritiskt tillstånd.

 

Vid hypotyreos, underproduktion av hormon
1. Nedsatt energinivå: Du kan känna dig tröttare än vanligt och inte orka göra saker som du brukar

2. Psykiska symptom: Du kan uppleva nedstämdhet, ledsenhet och depression. Även koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt.

3. Oregelbunden kroppstemperatur: Du fryser lättare än vanligt och kan uppleva en generell frusenhet.

4. Problem med hud och hår: Huden och håret upplevs som torr och spröd.

5. Påverkan på matsmältningssystemet: Du kan bli förstoppad, hård i magen och gå upp i vikt

6. Påverkan på hjärtat: Du får en långsam hjärtrytm och lägre puls.

7. Nedsatt fertilitet: Du kan få svårt att bli med barn.

8. Svullnad i ansiktet och mörkare röst: Om du en längre tid haft en obehandlad hypotyreos kan detta visa sig i ansiktet och genom förändrat röstläge.

9. Ont i kroppen: Du kan känna att du har värk i leder och i muskler.

Förstorad sköldkörtel, struma: Både vid hypertyreos (överproduktion) och hypotyreos (underproduktion) kan symptomet vara ett tryck över halsen. Detta kommer av att sköldkörteln har blivit förstorad, så kallad struma.

Källa: Kurera.se