Jag har träffat många patienter som mår dåligt eller blir osäkra och stressade i den nya arbetsmiljön som blir allt vanligare. Den med fri placering.

Det har nu gjorts en studie som omfattade omkring 400 personer som flyttade antingen till aktivitetsbaserat kontor eller till andra cellkontor. Av dem följdes också 215 personer fram till 18 månader efter flytt. Enkäter, observationer och intervjuer användes för att undersöka effekter på arbetsmiljö, upplevd produktivitet och hälsa.
Det visade sig att de som trivdes bäst i den nya miljön var chefer och anställda med arbetsuppgifter som krävde mer kommunikation och interaktion. Läs hela artikeln i DN.

Personer som tidigare haftbesvär med långvarig stress eller psykisk ohälsa av olika slag uppgav också att de trivdes mindre bra på dessa kontor. Studien visade att det aktivitetsbaserade kontoret fungerar olika bra för olika personer, beroende på vad man arbetar med. Tydligen tyckte många att det var stimulerande att jobba i en sådan miljö. Men att man stördes mer än tidigare, framför allt av ljud och tal.

För många kan det fungera utmärkt att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor. För andra känns det jobbigt att inte ha en fast plats. Och det visar sig att förändringen i sig också har betydelse. Utifrån de resultat man fick av studien så pekar den på att man kan behöva vara mer öppen för blandade former av arbetsplatser på kontoret.

Jag vet inte riktigt vad jag tycker – jag har inte arbetat på kontor på väldigt länge och det var då alltid i öppna landskap. Personligen hade jag nog ogillat, blivit stressad och irriterad på att inte ha min egna plats. Men det är sådan jag är, trygghet och rutin – det gillar jag. Auma sumprum allt kommer vara individuellt, det kommer vara olika för alla – men det är viktigt att arbetsplatsen har mångfald i hur landskapet och platserna ser ut…. vi får väl se hur trenden blir… nästa trend blir väl egna rum igen!