En fjärdedel av alla unga svenska kvinnor upplever magproblem varje vecka. De flesta uppger att stress är den största bidragande orsaken.

Drygt en tredjedel av alla svenskar uppger att de haft problem med magen under det senaste året, visar en ny undersökning. Den största ökningen sedan tidigare år har skett bland kvinnor. Hela 41 procent av alla tillfrågade kvinnor upplever någon typ av magproblem, medan 26 procent av männen gör det. Nästan hälften av alla unga kvinnor (i åldrarna 15-34 år) har haft problem med sin maghälsa under det senaste året. En fjärdedel har det varje vecka.

Så gjordes undersökningen: I maj 2017 intervjuade Kantar Sifo 1 209 personer i Sverige i åldrarna 15-79 år på uppdrag av mejeriföretaget Valio. Det är tredje året som undersökningen Magrapporten genomförs. Resultatet presenterades under Almedalsveckan 2017.

Varför? Vanligast är tydligen stressrelaterade problem, mer än varannan uppger att stress är den främsta bidragande orsaken. På andra plats kommer ”dåliga matvanor” och på tredje plats ”för lite vardagsmotion”. Inte kul prognos för de som tydligen är mest drabbade: det är våra unga kvinnor! Jag som mamma till en dotter som står i startgroparna för puberteten vill ju inte detta ska drabba henne! Här är ett par konkreta tips på hur vi undviker det.

  1. Ät regelbundet. ”Det är väldigt viktigt för maghälsan att du håller i rutinerna. Hoppa aldrig över frukosten, ät inte mat sent på kvällen om du inte vanligtvis gör det.”
  2. Undvik stress. ”Det här är förstås lättare sagt än gjort, jag förstår det. Men det är viktigt att tänka på och ta hänsyn till att stress är en sannolik förklaring till magproblem.”
  3. Undvik matförgiftningar när du reser. ”Tänk på vad du äter och ät ingenting misstänksamt. Om du blir matförgiftad kan det leda till magproblem i månader, till och med år, efter att det akuta illamåendet gått över.”
  4. Undvik antibiotika. ”Om du inte verkligen behöver det, det vill säga. Var restriktiv. Antibiotika kan påverka magfloran negativt vilket i sin tur kan leda till  olika magproblem.”
  5. Rör på dig! ”Regelbunden motion som innebär stor rörlighet, till exempel löpning, är bättre än promenader och cykling, enligt min erfarenhet av kontakt med patienter. Magen behöver röra på sig.”