Ibland mår man inget bra! Eller man tror man inte mår bra. Eller man är sjuk? Eller känns det verkligen som det ska? Är jag inte varm? hur mår jag egentligen?
Alla har vi någon gång oroat oss för vår hälsa eller kanske fått för oss att vi är allvarligt sjuka.
Det är helt normalt och ett positivt tecken på att vi reflekterar över olika hälsorisker. Men när det går så långt att oron för att vara allvarligt sjuk tar över våra liv – ja då är det dags att göra någonting åt problemet.

– Hälsoångest, eller hypokondri som vissa kallar det, är en återkommande stark oro för en eller flera allvarliga sjukdomar. Det kan till exempel röra sig om cancer, MS, hjärtsjukdom eller att man är rädd för att få en blodpropp eller hjärtinfarkt, säger Erland Axelsson, psykolog vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Studier visar att cirka 0,5 – 5 procent av befolkningen har problem med hälsoångest. Diagnosen är lika vanlig bland män som den är hos kvinnor, däremot är det fler kvinnor som söker vård för hälsoångest och ångest generellt enligt Erland Axelsson som under flera års tid studerat hälsoångest.

Vad hälsoångest egentligen beror är ett omtvistat ämne bland forskare som intresserar sig för diagnosen.

– Precis som med all sorts oro och ångest beror hälsoångest sannolikt på ärftliga komponenter och vad man varit med om i livet. Exakt vilka genetiska arvsanlag som är viktiga vet man för lite om liksom man inte vet vilka erfarenheter som är viktiga. En del, men inte alla, har varit med om någon obehaglig händelse som är relaterad till sjukdom, till exempel haft en anhörig som varit allvarligt sjuk eller varit i kontakt med sjukvården på något sätt. Vi vet mer om vad vi kan göra åt hälsoångest än vad den beror på, säger Erland Axelsson.

Enligt Erland Axelsson är det ett stort problem att kunskapen om hälsoångest är liten på flera håll runt om i landet.

– Det man kan göra är att vända sig till sin lokala vårdcentral eller psykiatriska öppenvårdsmottagning. Dessa har ansvar för att erbjuda vård för oro och ångest, säger Erland Axelsson.