Hur går du? Mobilen får dig att gå som en 80-åring: Du vandrar distraherat runt och undviker i sista sekunden att gå in i en lyktstolpe, butiksskyltar och andra fotgängare. Det sig att smsa påverkar ditt sätt att gå så mycket att du i längden riskerar att få skador.

I en ny studie utrustades testpersoner med sensorer för att mäta deras kropps- och ögon- rörelser, varefter de fick gå ett antal promenader med och utan mobil. När mobilen var med skulle de antingen skriva sms, ta emot sms eller prata längs vägen. Det påverkade deras gång markant, som enligt experterna påminde om en 80-årings sätt att röra sig. Bland annat gick de långsammare och mer slingrigt med kortare steg. Forskarna menar därför att användningen av smartphone medan du går på sikt kan skada nacke och rygg. Källa: PLOS ONE

Att skriva sms påverkar din gång allra mest. Se hur här.

  • 46 procent längre tid med blicken riktad nedåt 
  • 50 procent långsammare tempo
  • 38 procent kortare steg
  • 18 procent högre steg