Rädsla är en normal fysiologisk känsla eller normal betingning. Likaså en panikattack. MEN vi har lagt om hotbilden från sabeltands tigrar till syess, press och andra utlösande faktorer. Det är då reaktionen blir tokig och stjälper oss, för vi flyr inga farliga djur längre, vi flyr vår egen vardag. Men det finns sätt att tackla den. Jag tror mycket på det jag lär ut i yogan, där andetaget är centralt. Lugna systemet  koppla på det parasympatiska – tala om för kroppen att den inte behöver fly. Jag säger på intet sätt att det är lätt – jag vill bara poängtera att ångest, panikångest, panisk rädsla är normala fysiologiska reaktioner – bara lite felplacerade i livet.

Panikångest är en reaktion på att kroppen signalerar rädsla eller fara. Det mesta av kroppens funktioner är helt automatiska, processer i kroppen som sköter sig helt utan att påverkas av vårt medvetande och vår tankeförmåga. Det finns en lång rad funktioner i kroppen som syftar till att vi på bästa sätt ska kunna försvara oss mot faror. Rädsla, eller ångest, är en av dessa.

Det är en utbredd missuppfattning att panikattacker är en sjukdom. Faktum är att en panikattack är en helt normal psykisk process – hos en helt normal människa. Panikattacken är helt enkelt vår yttersta stressreaktion, ett tillstånd där hela kroppen har ställts in på att överleva ett förödande hot. Om du blev attackerad av ett lejon skulle du uppleva just de känslor du upplever under en panikattack. Skillnaden är att du då inte skulle tycka att det var ett dugg konstigt.

Om du dessutom har blivit riktigt skräckslagen någon gång, om du t ex blivit attackerad av en hund eller nästintill påkörd av en bil, då har du säkert märkt av ytterligare en rad reaktioner. När du kastat dig undan bilen, eller lyckats få undan hunden, kan du då känna följande:

 • Bultande hjärta
 • Hela kroppen svettas
 • Du darrar eller skakar
 • Känsla av att tappa andan eller kvävas
 • Tryck över bröstet eller bröstsmärtor
 • Matthet eller illamående
 • Ostadighetskänslor
 • Overklighetskänslor
 • Domningar eller stickningar
 • Frossa eller värmevallningar

Panikattacker kan helt och hållet förklaras som en extrem stressreaktion. Problemet är förstås att attacken hamnar på fel ställe – och att man ofta inte har en aning om vad som utlöste den. Panikattacker uppkommer på grund av:

 • att man har lärt sig reagera på stressituationer på ett felaktigt sätt
 • brist på kunskap om panik
 • missuppfattningar om vad som händer i kroppen vid stress.
 • rädsla för vad panikattacken ska leda till

Panikångest är en mycket obehanglig känsla. Människokroppen är en ofattbar skapelse, extremt komplicerad och samtidigt ytterst väl anpassad för att hjälpa oss möta allt som kan skada oss. Men ibland slår den fel och ger panikattacker.