Experterna diskuterar ofta hur mycket träning, och vilken slags träning som krävs för att den ska skydda mot livsstilssjukdomar.
Ofta brukar konditionsträning som t.ex. löpning, cykling och promenader nämnas, men en ny internationell studie har tittat på hur effektivt styrketräning skyddar mot vanliga förstadier till livsstilssjukdomar – t.ex. när det gäller blodtryck, kolesterolvärde samt bukfetma. Totalt följdes knappt 7 500 amerikaner under perioden 1987–2006.
Det visade sig att endast en timmes styrketräning i veckan minskade risken för att utveckla förstadierna till livsstilssjukdomarna med hela 29 procent. Och de gynnsamma hälsoeffekterna visade sig oavsett personernas eventuella konditionsträning i form av t.ex. löpning och cykling samt övriga livsstilsfaktorer som exempelvis rökning.

”Få studier har undersökt hälsovinsterna av styrketräning, och detta är den första studie som innefattar förstadierna till livsstilssjukdomarna (metabolic syndrome),” säger forskningsledaren bakom studien, Esmée Bakker från Radboud University Nijmegen Medical Centre i Holland.

Intressant nog så räckte det med knappt en timmes styrketräning för at få en gynnsam hälsoeffekt. Det blev heller inte några ytterligare hälsovinster om man styrketränade ännu mer, när det t.ex. gällde att minska risken för att utveckla förstadier till livsstilssjukdomarna.
Källa: Mayo Clinic Proceedings

Våra kroppar klarar inte av hur mycket träning som helst. Lite förenklat kan man se det som att vi alla har en buffert som skyddar oss från att bli övertränade eller skadade när vi tränar och vid varje träningspass tar vi lite från den bufferten. Mellan träningarna bygger vi upp den igen. Tränar du för ofta eller för hårt så riskerar du att ta slut på din buffert och det är här som den högintensiva träningen kommer in i bilden. Det gäller att balansera den hårda träningen med lättare träningspass och vila då högintensiv träning tar mycket mer från din buffert jämfört med mer lågintensiv träning.

Genom att kombinera lite lättare träning med den högintensiva och hårt ansträngande träningen så kommer du att se till att din buffert räcker till och du minskar därför risken för överträning eller skada.

I bilden ovan kan du se en modell över hur träningsstress påverkar dina träningsresultat. Målet med din träning om du vill bli så bra som möjligt är att hitta en stress som gör att du hamnar någonstans i zon 3. Kör du däremot för många intensiva träningspass så är risken stor att du hamnar i zon 4. Du utsätter kroppen för en ökad stress men du får ingen större träningseffekt.

Om du tränar för välmående eller helt enkelt inte har så mycket tid att träna är det inte heller några problem att lägga sig i zon 1 eller zon 2. Du kommer få en god träningseffekt ändå och fördelen är att om du bara tränar två-tre gånger i veckan så är det inga problem alls med att göra i princip alla träningspassen på en hög intensitet där träningen är mycket eller väldigt ansträngande. Det är först när du börjar träna fler än ungefär 3 gånger i veckan som du riskerar att få för mycket av något gott om du endast tränar på en hög intensitet. Källa: SvD