Myt eller verklighet om ryggvärk?

Som naprapat får man många frågor om ryggvärk – såklart! Och mycket har tendens att bli överdramatiserat eller förvrängt. Här kommer lite uppstolpade myter och sanningar. Det finns många myter och missuppfattningar runt ryggvärk, hur det kommer och varför man får den.

Mindre olyckor och gamla skador är oftare utlösande faktorer än den faktiska orsaken. En dålig hållning under åren före en olycka sänker kroppens toleransförmåga när det gäller skadan. Dålig hållning när olyckan sker förvärrar skadan. Dålig hållning efter en olycka leder till långsammare återställning och kan orsaka att smärtan återkommer som direkt följd av olyckan.

Ryggvärk kommer med åldern – det är oundvikligt. Inte alls. Varningssignaler kan komma redan under tonåren.
Smärtan minskar ofta med åldern då kroppen blir mer orörlig i leder som smärtar för att minska den mekaniska belastningen faktiskt.
Ryggvärk drabbar normalt personer mellan 25 och 55 år.

Ryggvärk är ärftligt. Nej ryggvärk är inte ärftligt, men genetiska faktorer kan förekomma.
Scolios till exempel kan dock vara genetisk, kan leda till felaktig belastning som i sin tur orsakar smärta.
Korrekt ryggvård kan hjälpa till att minska följderna av dessa genetiska faktorer.

Förutom traumatiska skador utlöses ryggvärk vanligen av en mindre händelse som kroppen inte kan stå emot på grund av åratal av felaktig ryggradshållning, samt insuficiens av främst bålmuskulatur.
Det är tjatigt men ett faktum!