Rygg & Muskler

Rebecca
Carlowitz

Naprapat, PT,
yogalärare, doula

 

Jag gillar att jobba med alla sorters människor och som legitimerad naprapat, enligt Socialstyrelsens lagar och medlem i Svenska Naprapatförbundet har jag möjlighet att göra det. Genom mina fortbildningar inom akupunktur, manuell medicin och yoga av olika slag försöker jag se hollistiskt på mina patienter. Jag försöker hjälpa och symtomlindra alla, hitta orsaker till  varför problem kommit, allt ifrån akuta ryggskott till att boosta personer som behöver komma igång med träning.

Det är med smärtlindring, med råd av något slag, eller genom att lära patienter tänka i nya banor samt att göra patienten uppmärksam på varför problem uppstår i rörelseapparaten: detta är mitt mål. Det gäller såväl idrottare som ”vanliga” människor.

Jag försöker inspirera mina patienter och klienter att röra på sig i den mån de kan genom min kunskap som PT men även som Yogalärare.

I mina behandlingar använder jag mig av egna träningskunskaper, mina ständigt pågående utbildningar inom funktionell träning och yoga av olika slag, förlossningskurser och anatomistudier. Jag behandlar manuellt, med akupunktur/dry needling, kinesiotejp och i viss mån samtal.

Yogan kom jag in på för snart tio år sedan och har gått och går kontinuerligt olika utbildningar i yogans värld.  Min utbildning till Medicinsk Yogainstruktör är från IMY. Ashtangalärarutbildningen från Atmajyoti, där jag även gick Gravidyogalärarutbildningen. Yinyogan har också en stor plats i mitt hjärta och jag har gått alla 4 moduler hos Magdalena Mecweld. Jag håller själv anatomiföreläsning på olika yogautbildningar bland annat med Magdalena Mecweld, Maria Boox, Yoga By Sonja och Yoga Devi.

Då och då har jag Doulauppdrag då jag stöttar, lyfter och är med den födande kvinnan, det födande paret. Antingen genom bara för samtal. Gravida kvinnor är en grupp jag särskilt känner för och gärna hjälper. De har ofta ont i ländrygg och bäcken och tror att det ska vara så till förlossningen, men med rätt behandling och bra tips kan det bli så mycket bättre. Där har jag även utbildning till Doula som trygghet i mina behandlingar även långt in i graviditeten.

Yoga har blivit en form av terapi, ett behov, min lyckliga plats och min sorgliga plats. Yogamattan är en plats av förundran och förståelse. Jag balanseras fysiskt och psykiskt i min praktisering av yoga, oavsett om det är dynamisk ashtanga, meditativ MediYoga eller grundande Yin. Yogan ger mig ibland en varm kram ibland en spark i baken. Jag ser min praktik som en ständig utveckling och resa i min kropp och mitt välbefinnande. Jag är fri att vara mig i Yogan.

RYGG O MUSKLER
Leg. Naprapat PT Yogalärare 

Du hittar mig på SALKHALLENS NAPRAPATKLINIK numer där jag arbetar med naprapati, akupunktur och friskvård utefter en helhetssyn och försöker alltid hitta orsaken till patientens besvär.  

Oavsett om det är med träning/rehabilitering/yoga, akupunktur, kosthållning, coachning och manuella tekniker. 

 

Naprapati & Akupunktur

Naprapatin

är en vidareutveckling av kiropraktiken och härstammar från USA.

Den kombinerar stretch och massage för muskulaturen med manipulation och mobilisering av ryggraden och andra leder. Vi kompletterar ofta den manuella behandlingen med akupunktur och olika typer av elterapi som till exempel ultraljud och TENS. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och ergonomisk rådgivning.

Naprapati har gång på gång visat sig vara den i särklass mest effektiva behandlingsformen vid ryggbesvär. En stor studie vid Karolinska Institutet visade att naprapati var upp till fyra gånger så framgångsrikt som evidensbaserad läkarvård.

Utbildningen till naprapat i Sverige sker vid Naprapathögskolan i Stockholm. Efter fyra års heltidsstudier och ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård kan legitimation ansökas hos Socialstyrelsen. Idag är vi ca 600 yrkesverksamma naprapater i Sverige vilket gör oss till den i särklass största yrkeskåren inom manuell medicin. Ca 200 000 nya patienter söker årligen naprapater för vård.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Syftet med naprapatbehandlingen är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga och hjälpa kroppen att hitta en balans mellan rörlighet och stabilitet. Denna balans uppnås genom en kombination av olika manuella behandlingstekniker såsom massage, stretching, manipulation och mobilisering. Vid behov används även ultraljudsbehandling och elektroterapi för att till exempel stimulera en läkningsprocess eller hjälpa till att träna en svag muskel.

Vi lägger stor vikt vid uppföljning, råd om träning och ergonomi för att hjälpa dig undvika att få tillbaka dina besvär. Ofta är det så att ju tidigare du söker för ditt besvär, desto större möjlighet har vi att snabbt kunna åtgärda det.

Akupunkturen

kommer från den traditionella kinesiska medicinen och metoden har använts i mer än 4000 år. Man för en engångssteril nål genom huden på specifika punkter för att få en lokal cirkulationsökning och kramphämning men den påverkar också centrala mekanismer som påverkar kroppens eget smärtlindringssystem, bl.a genom att endorfinhalten höjs. Akupunktur används som ett komplement till andra behandlingstekniker och jag sätter nålar enligt det västerländska tankesättet och i syfte att ge smärtlindring.

DryNeedling och västerländsk akupunktur kompletterar jag nu med studier inom TKM.

Vad är det för skillnad mellan Kinesisk akupunktur och Västerländsk akupunktur?
Den Kinesiska akupunkturen, som är en del av den Kinesiska Medicinen, har utövats i tusentals år och utövarna har en flerårig utbildning. Vi ser till helheten och behandlar både symtom och orsak. Behandlingen skräddarsys för just den person som behandlas, en kinesisk diagnos ställs alltid innan behandling, genom bl.a pulsdiagnostik.

Den sk.Västerländska akupunkturen, som utövas av sjukgymnaster och barnmorskor, behandlar endast smärta. Orsaken till smärtan fastställs inte och behandlas ej. Utövarna har en mycket kort utbildning, från ett par dagar till några veckor. Man började behandla i Sverige på detta sätt på 80-talet, och metoden är inte godkänd  i övriga världen.

Företagsbehandling.

Friskvård och massage är ett effektivt sätt att undvika sjukskrivningar. Att ha ont i kroppen på olika sätt, som till exempel stela skuldror, stel nacke och huvudvärk, ryggsmärtor och belastningsrelaterade problem är vanligt.
Naprapater är specialister på analys, behandling och smärtlindring vid just dessa tillfällen.

Naprapater behandlar med manipulation, triggerpunktsbehandling, stretch, mobilisering, massage, akupunktur och ström samt ger ergonomiska råd.

Jag kan genomföra behandling hos er på företaget. Välkommen att kontakta mig så hittar vi en lösning anpassad till just ert företag.

Yoga

Hathayoga

Den i Europa mest kända formen av yoga, där man föreställer sig att man kan skapa balans i kroppens ”energisystem” för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är reningsprocesser (shatkarma), kroppsställningar (asana), andningskontroll (pranayama), koncentrationsövningar och meditation. Stavelsen ha betyder solen och tha månen. Ordet yoga betyder förening, och hatha yoga är alltså en förening mellan solens (Shiva, maskulin) och månens (Shakti, feminin) principer. Källa Wikipedia 

På klasserna jag håller försöker jag ha ett biomekaniskt tänk eller tema på klassen. Min narrapati lyser igenom och jag försöker kombinera styrka i framför allt core med rörelseapparatens biomekanik. Andningen är central för all yoga och jag vill alltid ägna en särskild plats för den, på alla klasser.

Jag undervisar i flera former av yoga.

Medicinsk Yoga

MediYoga som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga.I vårt många gånger aktiva, stressiga och snabba leverne behövs en motpol, ett sätt att hitta andrum, kunna landa en timma och hämta ny energi.

Jag har privata sessioner mot förfrågan.

Ashtangayoga

en kraftfull form av yoga där man alltid gör yogan i en speciell sekvens och fysiskt ganska utmanande. Jag gick min grundutbildning på Atmajyoti där Ashtangayogan undervisas sakta och grundligt för att alla ska få med sig rätt teknik från början så att man undviker skador. Jag går kontinuerligt Workshops för olika lärare för att fördjupa mina kunskaper, min praktik och mitt lärande.

Yinyoga

en stillsam yogaform där man stannar länge i alla positioner och meditation/mindfulness är en stor del av övningen, man kommer åt kroppens fascia i olika ställningar/former. Jag har gått alla Magdalena Mecwelds moduler i YinYoga. Under Magdalenas Modul1 håller jag dessutom i anatomidelen.

Restorative yoga

vila mot bolster i olika yogaformer, djupt avslappnande och meditativt. Även här har jag min utbildning från Magdalena Macweld.

Gravid

Gravidyoga

Yoga är ett fantastiskt värdefullt redskap för att ta hand om din kropp under graviditeten och förbereda den inför förlossningen samt tiden som småbarnsförälder.

Genom speciellt utvalda yogaövningar bygger du på ett skonsamt sätt upp din kropp och minskar risken för rygg- och bäckenbesvär.

I gravidyogan arbetar vi med medvetna rörelser i synkronicitet med andningen. Vi lär oss avslappningsmetoder och meditationsövningar som lugnar vårt nervsystem och ökar cirkulationen i kroppen. Det ger oss i sin tur ökad kroppskännedom om kroppens behov utan krav eller förväntningar samt hjälper dig att fokusera på din graviditet på ett djupare plan. Dessutom ger det dig själv tid och plats för att uppleva och integrera den fantastiska process som sker inom dig.

Ont?

Många gravida får ont i ryggen. Ibland får man diagnosen foglossning och ordineras vila. Men ofta visar det sig istället vara behandlingsbara muskelspänningar på grund av ändrad tyngdpunkt bland annat. Oavsett om du nyligen blivit gravid eller du kommit långt i din graviditet kan jag hjälpa dig.

Jag använder mig av muskulära behandlingar med pressur av muskelspänningar, stretch och akupunktur, samt enklare hemövningar som har visat sig ge mycket bra resultat. Många upplever avsevärd skillnad redan efter en behandling.

Om det visar sig att du har foglossning kan jag hjälpa dig med tips, råd, övningar och akupunktur som lindrar smärtan. Om du behöver någon annan typ av behandling kan jag bedöma det och skicka dig vidare till läkare eller barnmorska.

Doula

Att hjälpa, stötta och uppmuntra gravida kvinnor i deras förlossningar är något jag känner starkt för.

Ända sedan jag fick min dotter för tretton år sedan har jag velat vara med om förlossningar igen. Och den möjligheten fann jag i möjligheten att bli Doula.

Utbildningen har jag gått på Föda Utan Rädsla och jag kommer i vår utbilda mig vidare med deras fortsättningar för att även kunna hålla kurser i ämnet ”Att Föda Barn” och ”Profylax”, samt bli certifierad Doula inom Odis.

Jag ser så många fördelar att vara naprapat, yogalärare och mammatränare i relation till doulandet och ser det som en styrka. Det i kombination med min egen förlossning, min livserfarenhet och min känsla för att stärka kvinnor i deras förlossningar gör mitt doulande till ett stöd som kan behövas för ett par som föder barn.

Föda utan rädsla

Jag är även FUR-instruktör och håller kurser i grupp eller privat.
Vad är FUR? Föda Utan Rädsla –  Nya tidens Profylax!

Genom vår praktiska förlossningskurs vill vi ge dig och din stödperson några enkla verktyg som ni kan hålla i er hand under hela förlossningen: Andning, avspänning, rösten och tankens kraft.

Var och en av dessa verktyg öppnar upp den inneboende förmåga som finns inom varje kvinna. Verktygen bygger på fysiologi och vetenskap och är därför otroligt kraftfulla och effektiva.

Under kursen läggs mycket fokus på att stärka stödpersonens förmåga att bryta och förändra negativa spiraler och en vanlig kommentar efter kursen är ”Kan vi inte få gå direkt till förlossningen nu?”.
Läs mer om metoden här

Träning

Personlig träning

kan vara ett bra sätt att få ut maximalt av sin träning och bli inspirerad till nya friska tag. Man får hjälp med allt från att komma igång med träningen till att lägga upp specifika träningsprogram för ett särskilt ändamål.
Hur ser ett pass ut? Under min ledning kommer du att träna muskelstyrka, kondition och uthållighet. Du jobbar med din egen kroppsvikt eller någon form av rekvisita och du bestämmer själv hur jobbigt du vill ha det. Jag hjälper dig att orka när du tror att det inte finns mer kvar att ge! 

Passen är cirka en timma inklusive uppvärmning och stretch och kostar 750 – 900 sek beroende på hur många man är. Man kan vara själv, vara två, vara en familj, eller dra ihop en egen grupp på tre eller fyra personer. 
Jag tränar också gravida genom hela graviditeten och postpartum.

Passen körs där det passar kunden i Bromma eller så utgår jag från Solvik eller Stora Mossens IP. Jag håller gärna pass hemma hos dig, anpassade till ditt hem och dina redskap och då betalar du 850 sek. 

På tisdagar har jag timmar att köpa på Rodjuret i Ålsten. Boka hos Rodjuret.

Presentkort går givetvis att köpa och de är giltiga i sex månader från köpdatum.

 

Föräldraledig?

Är du intresserad av liten grupp som du drar ihop själv?
Maila mig!

N

Tips inför träningen!

Kom ihåg att äta och dricka något innan passet. Ha gärna en vattenflaska med dig så att du kan dricka under träningen. Ett bra tips, om vi tränar ute är ett par tunna handskar för att skydda händerna samt långärmad tröja och långa byxor. Ha gärna med dig en torr jacka eller tröja så du håller dig varm på hemvägen.

Boka ett möte med Rebecca?

REBECCA CARLOWITZ
+46(0)708 25 87 09
rebecca@ryggomuskler.se

SALKHALLENS NAPRAPATKLINIK